Facebook Peluang Luas Untuk Berdakwah


Pengguna facebook sekalian, Rasulullah mengamanahkan kepada setiap muslim agar menyampaikan ajaran Islam ini walaupun dengan hanya satu ayat. Anda muslim. Anda punyai tanggungjawab melaksanakan amanah itu. Dengan berfacebook, anda mempunyai peluang yang luas untuk berbuat demikian.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...