Asma' Al-Husna


Allah | Tiada Tuhan Selain Dia
Al-Alim | Yang Maha Mengetahui
Al-Aziz | Yang Maha Perkasa
Al-Adl | Yang Maha Adil
Al-Aliyy | Yang Maha Tinggi
Al-'Azhim | Yang Maha Agung
Al-Akhir | Yang Maha Mengakhirkan
Al-Awwal | Yang Maha Permulaan
Al-'Afuww | Yang Maha Pemaaf
Al-Bari' | Yang Mengadakan dari Tiada
Al-Basith | Yang Maha Melapangkan
Al-Ba'its | Yang Membangkitkan yang mati
Al-Bashir | Yang Maha Melihat
Al-Badi' | Yang Maha Pencipta
Al-Baqi | Yang Maha Kekal
Al-Barr | Yang Maha Dermawan
Al-Bathin | Yang Maha Ghaib
Adh-Dharr | Yang Maha Menghukum
Dzul-Jalal wal-Ikram | Yang Maha Memiliki Kebesaran serta Kemuliaan
Al-Fattah | Yang Maha Pembuka Hati
Al-Ghaffar | Yang Maha Pengampun
Al-Ghafur | Yang Maha Pengampun
Al-Ghaniyy | Yang Maha Kaya
Al-Hafidz | Yang Maha Pelestari
Al-Hakam | Yang Memutuskan Hukum
Al-Hakim | Yang Maha Bijaksana
Al-Halim | Yang Maha Penyantun
Al-Hasib | Yang Maha Membuat Perhitungan
Al-Hamid | Yang Maha Terpuji
Al-Haqq | Yang Maha Benar
Al-Hayy | Yang Maha Hidup
Al-Hadi | Yang Maha Memberi Petunjuk
Al-Jabbar | Yang Maha Memaksa,Yang kehendaknya tidak dapat diingkari
Al-Jalil | Yang Penu Keagungan
Al-Jami' | Yang Maha Mengumpulkan
Al-Khafidh | Yang Maha Merendahkan
Al-Khaliq | Yang Maha Pencipta
Al-Kabir | Yang Maha Besar
Al-Karim | Yang Maha Mulia
Al-Khabir | Yang Maha Mengetahui
Al-Lathif | Yang Maha Lembut
Al-Malik | Maharaja
Al-Muhaymin | Yang Maha Memelihara
Al-Muizz | Yang Maha Memuliakan
Al-Mu'min | Yang Maha Terpercaya
Al-Mushawwir | Yang Maha Pembentuk
Al-Mutakabbir | Yang Maha Megah, yang Memiliki Kebesaran
Al-Majid | Yang Maha Mulia
Al-Mudzill | Yang Maha Menghinakan
Al-Mujib | Yang Maha Mengabulkan
Al-Muqit | Yang Maha Pemelihara
Al-Majid | Yang Maha Mulia
Al-Matin | Yang Maha Kokoh
Al-Mu'akhkhir | Yang Maha Mengakhirkan
Al-Mubdi | Yang Maha Memulai
Al-Muhshi | Yang Mengetahui Segala Sesuatu
Al-Muhyi | Yang Maha Menghidupkan
Al-Mu'id | Yang Maha Memulihkan
Al-Mumit | Yang Maha Mematikan
Al-Muqaddim | Yang Maha Mendahulukan
Al-Muqtadir | Yang Maha Kuasa
Al-Mani' | Yang Maha Mencegah
Al-Mughni | Yang Maha Mencukupi
Al-Muntaqim | Yang Maha Penyiksa
Al-Muqsith | Yang Maha Adil
Al-Muta'ali | Yang Maha Tinggi
Malik Al-Mulk | Yang Maha Berdaulat
An-Nafi' | Yang Maha Memberi Manfaat
An-Nur | Yang Maha Bercahaya
Al-Qabidh | Yang Maha Pengendali
Al-Qahhar | Yang Maha Menguasai
Al-Quddus | Yang Mahasuci
Al-Qadit | Yang Maha Kuasa
Al-Qawiyy | Yang Maha Kuat
Al-Qayyum | Yang Maha Mandiri
Ar-Rafi' | Yang Maha Meninggikan
Ar-Rahim | Yang Maha Pengasih
Ar-Rahman | Yang Maha Pemurah
Ar-Razzak | Yang Maha Pemberi Rezeki
Ar-Raqib | Yang Maha Mengawasi
Ar-Rasyid | Yang Maha Pandai
Ar-Ra'uf | Yang Maha Pengasih
As-Salam | Yang Mahasejahtera
As-Sami' | Yang Maha Mendengar
Asy-Syakur | Yang Menerima Syukur
Ash-Shamad | Yang Maha dibutuhkan
Asy-Syahid | Yang Maha Menyaksikan
Ash-Shabur | Yang Maha Sabar
At-Tawwab | Yang Maha Penerima Tobat
Al-Wahhab | Yang Maha Pemberi
Al-Wahid | Yang Maha Tunggal
Al-Wadud | Yang Maha Mengasihi
Al-Wasi' | Yang Maha Luas
Al-Wahid | Yang Maha Tunggal
Al-Wajid | Yang Maha Kaya
Al-Wakil | Yang Maha Pemelihara
Al-Waliyy | Yang Maha Melindungi
Al-Warits | Yang Maha Mewarisi
Azh-Zhahir | Yang Mahanyata


Info selanjutnya : http://madah-tazkirah.blogspot.com

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...