Subhanallah - Batu Hajar Aswad Merupakan Super Konduktor Yang Baik


Encyclopedia Amerikamenulis: "... Sekiranyaorang-orang Islam berhentimelaksanakan tawafataupun solat di muka bumiini, nescaya akan terhentilahpusingan bumi kita ini,kerana putaran dari superkonduktor yang berpusat diHajar Aswad, tidak lagimemancarkan gelombangelektromagnetik.

Menurut hasil kajian dari 15Universiti: menunjukkanHajar Aswad adalah batumeteor yang mempunyaikadar logam yang sangattinggi, iaitu 23,000 kali daribesi yang ada.

Beberapa angkasawan yang mengangkasa melihat suatu sinar yang teramat terang mememancar daribumi, dan setelah diteliti ternyata berpunca dari Baitullah atau Kaabah. Super konduktor itu adalah HajaratulAswad, yang berfungsi bagai mikrofon yang sedang berpancar dan jaraknya mencapai ribuan batu liputanpancarannya.

Prof Lawrence E Yoseph - Fl Whiple menulis: "... Sungguh kita berhutang besar kepada orang Islam, solat,tawaf dan tepat waktu menjaga super konduktor itu ..." Subhanallah, Alhamdulillah, Laa Illaha illallah, AllahuAkbarBetapa bergetar hati kita melihat dahsyatnya gerakan tawaf haji & Umrah.


Mudahnya berdakwah. Klik 'LIKE' untuk kongsi ilmu bermanfaat kepada rakan kita. "Sampaikan pesan walaupun 1 ayat"

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...